Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

 

 

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 12.12.19 (PDF 340KB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 12.12.19 Budsjett 2020 (PDF 398KB)

Protokoll Sagene bydelsutvalg 12.12.19 (PDF 542KB)

Saker til behandling

SakTittel
BU 19/59
BU 19/60
BU 19/61
Valg til tilsynsutvalg. Representasjon i skolenes driftsstyrer. Representasjon i skolemiljøutvalgene.
BU 19/62
BU 19/63
Detaljregulering av tomt ved Gunnar Schjelderups vei til studentboliger
BU 19/64
Endring av retningslinjer og rutiner for tildeling av frivilligmidler
BU 19/65
BU 19/66
Forslag til uttalelse om detaljregulering med parallell byggesaksbehandling for Sandakerveien 24 D

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. desember 2019

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo