Om møtet

Torsdag 22. november klokka 19.00 avholdes det informasjonsmøte om budsjettforslaget for 2021.

Møtet gjennomføres digitalt.

For deltakelse kan møtesekretær kontaktes på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no

 

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. oktober 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted

Digitalt