Til innhold
Arbeidsutvalget

Tid og sted

Dato

Mandag 6. juni 2016

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 06.06.16 (PDF 218KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 06.06.16 (PDF 61KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 16/15
AU 16/16
AU 16/17
Søknad om utvidet permisjon fra vervet som 1. varamedlem av Bydelsutvalget