Møte i Sagene arbeidsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 13.03.2017 (PDF 77KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 13.03.17 (PDF 11KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 17/5
AU 17/6
AU 17/7
Søknad om fritak fra vervet som medlem av Rådet for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Mandag 13. mars 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO