Arbeidsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 04.12.17 (PDF 377KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 04.12.17 (PDF 134KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 17/32
AU 17/33
AU 17/34
AU 17/35
AU 17/36
Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene for skolene i bydelene

Tid og sted

Dato

Mandag 4. desember 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO