Arbeidsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 23.04.18 (PDF 67KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 23.04.2018 (PDF 106KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 18/4
AU 18/5
AU 18/6
AU 18/7
AU 18/8
AU 18/9
Søknad om fritak fra vervet som 6. varamedlem av Eldrerådet
AU 18/10
VA1: Dialogmøter mellom bydelens folkevalgte og brukere/ansatte ved bydelens tjenestesteder
AU 18/11
AU 18/12
Forslag til Lovisaprisen 2018 (unntatt offentlighet)
AU 18/13

Tid og sted

Dato

Mandag 23. april 2018

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO