Til innhold
Arbeidsutvalget

Tid og sted

Dato

Mandag 24. september 2018

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 24.09.18 (PDF 50KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 24.09.2018 (PDF 117KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 18/22
AU 18/23
AU 18/24
AU 18/25
Detaljregulering for del av Johan Selmers gate 3-5, varsel om oppstart av reguleringsarbeid
AU 18/26
AU 18/27
Søknad om fritak fra verv som 2. varamedlem i Helse- og mestringskomitéen
AU 18/28
Valg av nytt 3. varamedlem for Høyre i Arbeidsutvalget og nytt 1. varamedlem for Venstre i Helse- og mestringskomitéen