Arbeidsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 29.10.18 (PDF 155KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 29.10.2018 (PDF 116KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 18/29
AU 18/30
Høring - ny designmanual og ny visuell identitet for Oslo kommune
AU 18/31
AU 18/32
AU 18/33
Søknad om fritak fra verv som 1. varamedlem i Helse- og mestringskomitéen og 3. varamedlem i Miljø- og byutviklingskomitéen
AU 18/34

Tid og sted

Dato

Mandag 29. oktober 2018

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO