Møte i Østensjø oppvekstkomite

Sak 1/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 2/16 - Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.2015

Sak 3/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bøler fritidsklubb