Møte i Østensjø oppvekstkomite

Sak 18/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 19/16 - Godkjenning av protokoll fra møte 07.03.2016

Sak 20/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Oppsal Samfunnshus barnehage, Vetlandsvn. 99-101