Møte i Østensjø oppvekstkomite

Sak 47/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 48/16 - Godkjenning av protokoll fra møte 13.06.2016

Sak 49/16 - Informasjon fra administrasjonen

Sak 50/16 Trukket fra sakskart - Rapport økonomi og tjenesteproduksjon

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Johan Scharffenbergsvei 105