Møte i Østensjø omsorgskomite

Sak 16/16 - Godkjenning av sakskart 3/2016

Sak 17/16 - Godkjenning av protokoll 2/2016

Sak 18/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bøler Seniorsenter Bølerlia 2/4 (gamle BU salen) Inngang på oversiden av senteret