Møte i Østensjø omsorgskomite

Sak 43/16 - Godkjenning av sakskart 5/2016

Sak 44/16 - Godkjenning av protokoll 4/2016

Sak 45/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bøler seniorsenter, Bølerlia 2/4 (gamle BU salen) Inngang på oversiden av Bøler senter