Møte i Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Sak 110/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 111/16 - Godkjenning av protokoll

Sak 112/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. desember 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bølerlia 2