Tilsynsutvalg 1 for sykehjem

Ansvarsområde: Abildsø sykehjem og Langerud sykehjem.

Leder: Randi Vollmerhaus (AP)
Medlemmer: Liv Skånes (H), Toril Høimyr (SV)
Varamedlemmer: Roger Storslett (AP), Gunnar Pedersen (H), Kjell Emil Granå (SV)

Tilsynsutvalg for sykehjem skal føre et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøk i året på hver institusjon. Tilsynsutvalget skal føres protokoll fra hvert tilsynsbesøk. Protokollene legges fram til orientering for bydelsutvalget eller de utvalg som bydelsutvalget bestemmer.

Om tilsynsutvalg i Bydel Østensjø

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Tilsynsutvalget skal føres protokoll fra hvert tilsynsbesøk. Protokollene legges fram til orientering for bydelsutvalget eller de utvalg som bydelsutvalget bestemmer.

Kontakt

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Randi Vollmerhaus (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg 1 for sykehjem
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Roger Storslett (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Eftasåsen barnehage
Varamedlem av Tilsynsutvalg 1 for sykehjem
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Leder av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
Leder tilsynsutvalg 1 for sykehjem
Randi Vollmerhaus
Telefon