Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre:

Politiske representanter i grunnskolens driftsstyrer

Medlemmer