Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Worum, Sverre (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Wiik, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Ellingsberg, Trygve (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Bjørn Strøm

Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Leder av Østensjø arbeidsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Skaanes, Liv Tveit (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Thorsen, Ina (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.