Grunnskolens driftsstyrer i Bydel Østensjø

Et driftsstyre er et styre for den enkelte skole, og kan sammenlignes med et styre for en bedrift. Målet med driftsstyret er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ.

Driftsstyret

 • Et driftsstyre består av representanter for elevene, representanter for skolen og politiske representanter.

Oversikt over de politiske representantene i skolenes driftstyrer

Hva kan driftsstyret uttale seg om?

 • Ordensreglementet
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Forslag til budsjett
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Trafikkforholdene
 • Skoleskyss
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene