Grunnskolens driftsstyrer

Målet med driftsstyret er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ.

Oversikt over de politiske representantene i skolenes driftstyrer

Skole Rolle Medlem E-post Parti
Abildsø Medlem Sanjin Kazagic sanjinkazagic114@hotmail.com AP
Medlem Benjamin Bornø benjamin.borno@hotmail.com H
Medlem Juni Cordero y. C.Berg-Nielsen juni.bergnielsen@gmail.com MDG
1. vara Helga Skau helgaskau@hotmail.com AP
2. vara Rune Pram Østby rune.pram.ostby@gmail.com H
3. vara Torill Wettre torillsin@hotmail.com MDG
Bøler Medlem Marit Jacobsen Jacbobsenmarit59@gmail.com V
Medlem Kristin Arnesen Kristin.helene.arnesen@gmail.com MDG
Medlem Asbjørn Parmer asbjorn.parmer@gmail.com R
1. vara Britt Inglingstad Britt.inglingstad@venstre.no V
2. vara Merethe Anker-Nilssen meretheankernilssen@hotmail.com MDG
3. vara Oppnevnes senere
Godlia Medlem Tore Wiik torewiik@ymail.com FRP
Medlem Randi Vollmerhaus randvo@online.no AP
Medlem Finn Olav Haga finnolavhaga@gmail.com SV
1. vara Ivar Melby Melby.ivar@gmail.com SV
2. vara Atle Skretting atle.skretting@gmail.com FRP
3. vara Nina Hovda Johannesen Nina-hj@live.no AP
Høyenhall Medlem Mona Ridder Nielsen Mona-r@online.no AP
Medlem Torill Wettre torillsin@hotmail.com MDG
Medlem Liv Skaanes livskaanes@live.no H
1. vara Erling Olav Turtum erlingot@msn.com AP
2. vara Bjørn Jakobsen bjjacob3@gmail.com MDG
3. vara Vidar Vedvik vidar@vevik.no H
Manglerud Medlem Erling Olav Turtum Erlingot@msn.com AP
Medlem Marius Toresen marius.toresen@gmail.com V
Medlem Sania Aliza Shabir saniaashabir@gmail.com SV
1. vara Tone Salthe tonesalthe@gmail.com SV
2. vara Yngve Lien Yngve.lien@gmail.com V
3. vara Anna Elisabeth Uran Anna.elisabeth.uran@fagforbundet.no AP
Nøklevann Medlem Dag Wærner dagwarner@gmail.com FRP
Medlem Pia Erikstad Pia@stokseth.no AP
Medlem Karoline Torkildsen karoline.torkildsen@gmail.com H
1. vara Tommy Skjervod tommy.skjervold@nho.no FRP
2. vara Astrid Borgen ab@verktoypartner.no AP
3. vara Svanhild Grimstad svanhild.b.grimstad@gmail.com H
Oppsal Medlem Sverre Skre Sverre.skre@gmail.com V
Medlem Nina Hovda Johannesen Nina-hj@live.no AP
Medlem Nina Merete Bryne ninambryne@gmail.com R
1. vara Bernhard Pettersson Bærø bernhardpettersson@live.no V
2. vara Oppnevnes senere
3. vara Frida Axelsen-Sørlle fridaaxelsen@gmail.com AP
Rustad Medlem Astrid Borgen ab@verktoypartner.no AP
Medlem Martine Smerud M_smerud@hotmail.com SV
Medlem Oppnevnes senere
1. vara Ingeborg Willumsen Vikene Ingeborg.vikene@gmail.com SV
2. vara Oppnevnes senere
3. vara Siri Jensrud jensrud.siri@gmail.com AP
Skullerud Medlem Atle Skretting atle.skretting@gmail.com FRP
Medlem Yngvar Søetorp Ludvig14sol@gmail.com MDG
Medlem Ramil Aliyev kyrrejb@gmail.com SV
1. vara Ann Carnarius Elseth elseth.ann@gmail.com FRP
2. vara Juni Cordero y. C.Berg-Nielsen juni.bergnielsen@gmail.com MDG
3. vara Kyrre Johan Bentzen kyrrejb@gmail.com SV
Skøyenåsen Medlem Fredrik Gullerud fredrikeg@gmail.com AP
Medlem Taulant Krasniqi taulant89@gmail.com H
Medlem Bjørn Jakobsen bjjacob3@gmail.com MDG
1. vara Yngvar Søetorp Ludvig14sol@gmail.com MDG
2. vara Tone Vestgård tonejakob@gmail.com H
3. vara Roger Storslett Roger.storslett@gmail.com AP
Trasop Medlem Tore Wiik torewiik@ymail.com FRP
Medlem Frida Axelsen-Sørlle fridaaxelsen@gmail.com AP
Medlem Tone Vestgård tonejakob@gmail.com H
1. vara Ferdinand Hauge ferdinand.hauge@gmail.com FRP
2. vara Bjørn Strøm Bjorn.strom@tine.no AP
3. vara Rune Pram Østby rune.pram.ostby@gmail.com H
Vetland Medlem Dag Wærner dagwarner@gmail.com FRP
Medlem Roger Storslett Roger.storslett@gmail.com AP
Medlem Vidar Vedvik vidar@vevik.no H
1. vara Anders Kjennerud anders.kjennerud@icloud.com FRP
2. vara Oppnevnes senere
3. vara Marthin Braude mbraude@online.no H
Østensjø Medlem Merethe Anker-Nilssen meretheankernilssen@hotmail.com MDG
Medlem Lars Kristoffersen Lb.kris@online.no SV
Medlem Benjamin Bornø benjamin.borno@hotmail.com H
1. vara Kristin Arnesen Kristin.helene.arnesen@gmail.com MDG
2. vara Petter Lunde Asphaug Petter.asphaug@gmail.com SV
3. vara Taulant Krasniqi taulant89@gmail.com H

Hva kan driftsstyret uttale seg om?

  • Ordensreglementet
  • Skolens informasjonsvirksomhet
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
  • Forslag til budsjett
  • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
  • Plan for hjem-skole-samarbeid
  • Skolevurdering
  • Trafikkforholdene
  • Skoleskyss
  • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

Tidligere driftstyrer