Politiske møter og saker i Bydel Østensjø

Politiske møter

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd finner du i eInnsyn.

Møtekalender i eInnsyn

Møter i bydelsutvalget (BU) i 2024

Sakspapirene legges ut senest en uke før møtet.

Møter i arbeidsutvalget (AU) i 2024

Møter i komiteer i 2024

Omsorgskomiteen, oppvekstkomiteen og bydelsutviklings,- miljø og kulturkomiteen.

Møter i råd i 2024

Eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsrådet.

Møter i bydelsutvalget i 2023

Tidligere møter i mellom 2015 og 2018

Møtekalender for 2024

Rekke AU Råd Komiteer BU
1 31.jan 08.feb 12.feb 26.feb
2 13.mar 21.mar 02.apr 08.apr
3 29.apr 07.mai 13.mai 21.mai
4 03.jun 11.jun 13.jun 20.jun
5 04.sep 12.sep 16.sep 23.sep
6 07.okt
7 16.okt 24.okt 28.okt 04.nov
8 27.nov 05.des 09.des 16.des

Politiske saker

Sakskart, dokumenter og protokoller finner du i eInnsyn

Tidligere saker fra 2015 til 2017

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Da kan du logge deg inn via Acos møteportal