Innkalling

Innkalling. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 303KB)

Protokoll

Protokoll eldreråd (PDF 241KB)

Saker til behandling

SakTittel
63/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 8/16
64/16
Godkjenning av protokoll 7/16
65/16
Informasjon fra administrasjonen
66/16
67/16
68/16
69/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. desember 2016

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Olaf Helsets vei 6, 5 et.

Sted