Innkalling

Innkalling eldreråd. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 305KB)

Protokoll

Protokoll eldreråd (PDF 247KB)

Saker til behandling

SakTittel
53/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 7/16
54/16
Godkjenning av protokoll 6/16
55/16
Informasjon fra administrasjonen
56/16
57/16
Rapportering på publikumsoppslutning - kostnader ved Bydelsdager og andre kulturarrangementer i 2016
58/16
Oppfølging av verbalvedtak - tiltak for innbyggere som er 80 og 90 år, uten tjenester
59/16
60/16
61/16
62/16
Møteplan 2017 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Mandag 31. oktober 2016

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg

Sted