Tid og sted

Dato

Mandag 29. januar 2018

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

U2 Omsorg + og nærmiljøsenter

Sted

Utmarkveien 2