Protokoll

Protokoll ekstraordinært BMK-møte (PDF 670KB)

Saker til behandling

2016-08-22 Innkalling. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 78KB)

SakTittel
65/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
66/16
Godkjenning av protokoll
67/16
Informasjon fra administrasjonen
68/16
69/16
70/16
71/16
72/16

Tid og sted

Dato

Mandag 22. august 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus, 2. et. Vetlandsveien 99/101

Sted