Innkalling

Sakskart II. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 151KB)

Sakskart III BMK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 151KB)

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 497KB)

Protokoll

Protokoll BMK (PDF 299KB)

Saker til behandling

SakTittel
87/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
88/16
Godkjenning av protokoll
89/16
Informasjon fra administrasjonen
90/16
91/16
92/16
93/16
Barnehagenes utelekeplasser - Rapportering etter oppgraderinger
94/16
95/16
96/16
97/16
98/16
99/16
100/16

Tid og sted

Dato

Mandag 3. oktober 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bølerlia 2

Sted