Møte i Østensjø ungdomsråd

Sak 01/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 2/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 07.12.2015

Sak 3/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafe X, Oppsal samfunnshus