Møte i Østensjø ungdomsråd

Sak 14/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 15/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 0703.2016

Sak 16/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus