Møte i Østensjø ungdomsråd

Sak 33/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 34/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 13.06.2016

Sak 35/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus