Møte i Østensjø eldreråd

Sak 53/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart 7/16

Sak 54/16 - Godkjenning av protokoll 6/16

Sak 55/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 31. oktober 2016

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg