Møte i Nordstrand byutviklings-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. september 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243