Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Gjelder Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Medlemmer

Hoffman, Tone (Rødt)

Leder av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet
Telefon

Asbjørnsen, Rolf (Nordseter Pensjonistforening)

Leder av Nordstrand eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet
Telefon

Sandmo, Trond (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet
Telefon

Hedemann, Knut (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet
Telefon

Hansen, Else Martol (Medlem i eldrerådet)

Medlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet
Telefon

Duus, Svein Erik (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet
Telefon