Oktober

RAPPORT FRA KOMMUNEREVISJONEN OM OPPFØLGING OG KONTROLL AV ARBEIDSFORHOLD OG YTELSER FOR PRIVATE TJENESTETILBYDERE