Oktober

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 5.9.2016