Desember

EN VURDERING AV ANSVARSFORHOLDET MELLOM SPESIALISTHELSETJENESTEN, SKOLEHELSETJENESTEN, KOMMUNEN SENTRALT OG BYDELEN, FOR Å DEKKE HELSEBEHOVET INNEN PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGDOM.