SUPPLERINGSVALG - VARAMEDLEM I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN