GODKJENNING AV PROTKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIAL KOMITEEN 8.3.16