Politiske møter og saker i Bydel Nordstrand

På denne siden finner du bydel Nordstrands politiske møter i bydelsutvalg, råd og komiteer.

Det har nå åpnet for at politiske møter kan avholdes fysisk. Ta kontakt med BU-sekretær om du ønsker å overvære et møte eller vil holde et innlegg i åpen halvtime.

Politiske møter

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd finner du i eInnsyn.

Møtekalender i eInnsyn

Politiske saker

Sakskart, dokumenter og protokoller finner du i eInnsyn

Tidligere saker fra 2015 til 2017

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Da kan du logge deg inn via Acos møteportal