Møte i Nordstrand råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 232, annen etasje