Bydel Nordstrand

Velkommen til Bydel Nordstrand!

Bydel Nordstrand er en bydel med nærhet til både sjøen og marka. Bydelen består av områdene Ekeberg, Bekkelaget, Brattlikollen, Ormøya, Malmøya, Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan og har rundt 52 000 innbyggere.

Vår visjon er at innbyggerne i bydelen skal oppleve mening, mestring og mot i hverdagen. Bydelen Nordstrand er en attraktiv bydel med høy trivsel. I bydelen jobber det 1500 ansatte i avdelingene våre: avdeling Mestring og omsorg, avdeling Tilrettelagte tjenester og psykisk helse, avdeling Oppvekst og velferd, avdeling Helse og samfunn, avdeling Utvikling og organisasjon, og avdeling Virksomhetsstyring. Vi legger vekt på at tjenestene våre skal være tilpasset de behovene du som innbygger har, uansett alder.

Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.