Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Lambertseter-Karlsrud − Planarbeid

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten skal i gang med et større planarbeid for Lambertseter og Karlsrud. Hensikten med denne planen er å få til et godt byområde med en blanding av boliger, næring, nærmiljøfunksjoner, nye møteplasser og gode løsninger for myke trafikanter.  Planarbeidet skal resultere i en områderegulering med konsekvensutredning. Til slutt skal planen vedtas av bystyret.  

Hva skjer når?

Dette skal vi gjøre

 • Høst/vinter 2019: varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram. Planprogrammet blir fastsatt vinter 2020. 
 • 2020: Utarbeide forslag til områderegulering med konsekvensutredning.
 • Overgang 2020-2021: Høring av forslag til områderegulering med konsekvensutredning
 • Andre halvdel av 2021: Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering sendes til Rådhuset for politisk behandling

Dette har skjedd

 • 17. desember 2018 – 4. februar 2019: Varsel om oppstart av planarbeid.
 • Vår – høst 2019: Lage planprogram.

Hvilke områder er med i planen?

Planområdet består av næringsområdet på Lambertseter mellom Cecilie Thoresens vei, Lambertseterveien, Raschs vei og T-banesporene – med unntak av Lambertseter senter, samt næringsområdet på Karlsrud som ligger mellom Raschs vei, Radarveien og Steingrims vei. Området omfatter både private og offentlige eiendommer som i dag brukes til forretninger og dagligvarehandler, kontor, bydelsadministrasjon, bensinstasjon, trafostasjon, parkering, med mer.

Hvorfor lager vi områderegulering for Lambertseter-Karlsrud?

I kommuneplanen for Oslo 2015 er Lambertseter og Karlsrud definert som utviklingsområder med krav til felles planlegging. Det betyr at kommunen har ansvar for å lage en helhetlig plan for utviklingen av området. På Lambertseter har flere private grunneiere i lengre tid vært interessert i å utvikle sine eiendommer, og enkelte har de siste par årene startet planarbeidet med å utvikle egne detaljreguleringsplaner for sine tomter. Nå når Plan- og bygningsetaten har blitt bedt av Bystyret om å utarbeide en områderegulering, er de private reguleringsplanarbeidene blitt satt på vent. Grunneierne kan først få lov til å fremme sine egne detaljreguleringsplaner for politisk behandling når Bystyret har vedtatt kommunens områdereguleringsplan.

Medvirkning

Plan- og bygningsetaten setter pris på å få innspill fra deg!

Ved varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram trenger vi din hjelp for å få kunnskap om området, samt dine ønsker, behov, meninger om prosess og innspill til utredningsprogrammet.

Når planforslaget kommer på offentlig ettersyn trenger vi dine meninger om planforslaget.

I tiden som kommer kan du medvirke gjennom disse aktivitetene

 • Eldretråkk
 • Verksted med samspillsgruppen og andre relevante aktører

Vi har gjennomført disse medvirkningsaktivitetene så langt

 • Folkemøte januar 2019
 • Åpent kontor januar 2019
 • Høring av oppstart av planarbeidet 17.12.18-04.02.19
 • Barnetråkk januar 2019
 • Spørreundersøkelse mars 2019
 • Opprettet samspillsgruppe med lokale beboere, foreninger og grunneiere
 • Holdt første verksted med samspillsgruppen og kommunal arbeidsgruppe april 2019
 • Ungdomsverksted mai 2019

 

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten som har ansvar for planarbeidet.

 

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder

Trine Bølviken

Mobilnummer
911 50 871

E-post

Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten

Mobilnummer
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1, 0187 Oslo