Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter fra hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter i Bydel Nordre Aker fra 2018 og frem til i dag finner du i e-innsynsammen med politisk behandling av sakene.

Tilsynsrapporter for 2015-2017 finner du i oversikten under. Leter du etter tilsynsrapporter fra før dette, ta kontakt på postmottak@bna.oslo.kommune.no.