Møte i Nordre Aker Kultur- og oppvekstkomite

Om møtet

Sakskart og protokoller blir tilgjengenlig i e-innsyn

Tid og sted

Dato

Tirsdag 4. juni 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21