Til innhold
Politikk og politiske møter

Louise Larsen Dahl

Spesialkonsulent frivillighet, folkehelse og nærmiljø

E-post:

Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Kultur- og oppvekstkomiteen er forberedende komite for bydelsutvalget i saker som omhandler kultur, barn og unge, folkehelse og frivillighet. 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Heyerdahl, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Lien, Håvard Fossmo (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Døssland, May-Brith (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Meiner, Knut Tore (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Gitmark, Hannah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Ustvedt, Therese (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Klette, Per-Morten (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Kåpvik, Tor (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Falch, Tina (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Eldstad, Maja (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Bjørgan, Judee Ihasee (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Vidnes, Truls Berge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite