Politikk og politiske møter

Louise Larsen Dahl

Spesialkonsulent frivillighet, folkehelse og nærmiljø

E-post:

Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Kultur- og oppvekstkomiteen er forberedende komite for bydelsutvalget i saker som omhandler kultur, barn og unge, folkehelse og frivillighet. 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Emil K. Mogstad

Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 476 11 224

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 900 55 952

Heyerdahl, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 948 34 525

Lien, Håvard Fossmo (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Meiner, Knut Tore (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Aamaas, Borgar (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Gitmark, Hannah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Ustvedt, Therese (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Klette, Per-Morten (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Sidsel Kjeldaas Salte

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 988 78 309

Falch, Tina (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Eikrem, Astrid Moe (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Eldstad, Maja (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Bjørgan, Judee Ihasee (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Vidnes, Truls Berge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite