Om møtet

Saker til behandling i dette møtet og fra tidligere møter finner du i e-innsyn. Saker publiseres én uke i forkant av møtet. 
Alle politiske møter er åpne for publikum med mindre annet er oppgitt. Møtet starter med åpen halvtime hvor publikum kan komme med innspill og saksopplysninger. 

Har du spørsmål vedrørende sakskart eller åpen halvtime kan du ta kontakt med oss på epost: politikk@bna.oslo.kommune.no 
 

 

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. desember 2022

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted