Til innhold
Nordre Aker helse- og sosialkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. august 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sogn Frivillighetssentral, Minister Dittlefs vei 22

Sted

Om møtet

Sakskart og protokoller blir tilgjengenlig i e-innsyn