Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien og Utsikten botilbud

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Parnian, Nima Kristoffer (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien og Utsikten botilbud
Telefon

Rygh, Kirsten (Venstre)

Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien og Utsikten botilbud