Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, hjemmetjeneste rus og psykisk helse, Trondheimsveien 33 og boligene Gartnerløkka, Hovinveien, Utsikten og Lørenvangen

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Parnian, Nima Kristoffer (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, hjemmetjeneste rus og psykisk helse, Trondheimsveien 33 og boligene Gartnerløkka, Hovinveien, Utsikten og Lørenvangen
Telefon

Rygh, Kirsten (Venstre)

Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, hjemmetjeneste rus og psykisk helse, Trondheimsveien 33 og boligene Gartnerløkka, Hovinveien, Utsikten og Lørenvangen

Tolderlund, Glenn

Leder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, hjemmetjeneste rus og psykisk helse, Trondheimsveien 33 og boligene Gartnerløkka, Hovinveien, Utsikten og Lørenvangen
Telefon

Brandrud, Jonathan Alexander (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, hjemmetjeneste rus og psykisk helse, Trondheimsveien 33 og boligene Gartnerløkka, Hovinveien, Utsikten og Lørenvangen

Braaten, Geir Uno Lange (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, hjemmetjeneste rus og psykisk helse, Trondheimsveien 33 og boligene Gartnerløkka, Hovinveien, Utsikten og Lørenvangen
Telefon

Årseth, Eva

Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, hjemmetjeneste rus og psykisk helse, Trondheimsveien 33 og boligene Gartnerløkka, Hovinveien, Utsikten og Lørenvangen
Telefon
Leder
Kristoffer Parnian
Telefon