Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, dagsenter på Sofienberghjemmet, hjemmetjenesten og Omsorg+

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Helgesen, Janne (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, dagsenter på Sofienberghjemmet, hjemmetjenesten og Omsorg+

Riege, Elisabeth (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, dagsenter på Sofienberghjemmet, hjemmetjenesten og Omsorg+

Hjell, Steinar

Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, dagsenter på Sofienberghjemmet, hjemmetjenesten og Omsorg+
Telefon