Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Myhre, Kristian (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus
Telefon

Røsjø, Ellen (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Neeb, Torild

Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus
Telefon