Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem, Dronning Ingrids Hage, Sofienberghjemmet og dagsenter på Sofienberghjemmet.

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Myhre, Kristian (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem, Dronning Ingrids Hage, Sofienberghjemmet og dagsenter på Sofienberghjemmet.
Telefon

Røsjø, Ellen (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem, Dronning Ingrids Hage, Sofienberghjemmet og dagsenter på Sofienberghjemmet.

Neeb, Torild

Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem, Dronning Ingrids Hage, Sofienberghjemmet og dagsenter på Sofienberghjemmet.
Telefon

Christian Bull

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem, Dronning Ingrids Hage, Sofienberghjemmet og dagsenter på Sofienberghjemmet.

Jacob Erstad

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem, Dronning Ingrids Hage, Sofienberghjemmet og dagsenter på Sofienberghjemmet.

Faldet, Eirin

Nestleder av Grünerløkka eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem, Dronning Ingrids Hage, Sofienberghjemmet og dagsenter på Sofienberghjemmet.
Telefon
Leder
Kristian Myhre
Telefon