Politiske saker 2020

Statue av Ruth Reese - Forslag fra Rødt