Politiske saker 2020

Søknad om utvidelse av areal ute - Gaasa - Storgata 36B