Politiske saker 2020

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - inne- ThaiAvenue AS - Trondheimsveien 133