Oppnevning av representant til sentralt foreldreutvalg for barnehager - FUB Oslo